Cláraigh thíos chun an nuacht is déanaí maidir le hobair agus imeachtaí curaclaim agus measúnaithe a fháil ó CNCM inár nuachtlitir ghinearálta info@ncca.
Féadfaidh tú clárú chun ár nuachtlitreacha maidir le hearnálacha sonracha a fháil freisin. Seoltar na nuachtlitreacha sin de ghnáth nuair atáthar ag tabhairt faoi neart gníomhaíochta sna hearnálacha ar leith sin. Roghnaigh na hearnálacha a bhfuil spéis agat iontu más maith leat nuachtlitreacha ar earnálacha sonracha a fháil. Ná cuir tic in aon cheann de na boscaí thíos mura dteastaíonn uait nuachtlitreacha a fháil faoi earnálacha sonracha.

Sign up below to receive updates from the NCCA on curriculum and assessment work and events, through our general info@ncca newsletter.
You can also sign up to receive our sector specific newsletters, which are generally sent when a lot of activity is being undertaken in those particular sectors. Select the sectors of interest to you below if you wish to receive sector specific newsletters. If you don’t want to receive any sector specific newsletters, don’t tick any of the boxes below.
* léiríonn gá

Cliceáil thíos le deimhniú gur mhaith leat an nuachtlitir ghinearálta ó info@ncca a fháil mar ríomhphost, mar aon le haon nuachtlitir eile a roghnaigh tú. Is féidir leat díchlárú am ar bith -- Please tick below to confirm that you wish to receive, by email, our general info@ncca newsletter and any sector specific newsletters you may also have selected. You may unsubscribe at any time.