BÍ AR AN EOLAS
STAY INFORMED

Glac síntiús linn chun nuacht a fháil ó CNCM faoi chúrsaí curaclaim agus measúnaithe, agus faoi imeachtaí, tríd an nuachtlitir ghinearálta info@ncca agus trí nuachtlitreacha a bhaineann le hearnálacha ar leith.

Sign up below to receive updates from the NCCA on curriculum and assessment work, and on events, through our general info@ncca newsletter and sector specific newsletters.
* indicates required

Ticeáil anseo thíos chun a dheimhniú go dteastaíonn uait an nuacht sin a fháil ar ríomhphost -- Please tick below to confirm that you wish to receive these updates by email. You may unsubscribe at any time.